Punts d'interés

Els estanys d'Almenara

ELS ESTANYS

Recorregut per la llacuna dels Estanys. Podràs observar el brollador de l’aqüifer i els jaciments paleontològic i romà.

Platges de la marjal d'Almenara

LES PLATGES

Les platges de la Marjal d’Almenara destaquen per la seua riquesa de flora. Al nord trobem platges de cudols i al sud platges de dunes amb sorra.

Paisatges agrícoles

PAISATGES AGRÍCOLES

Espais de conreu de vitualla a la primavera i a l’estiu, que es converteixen en luuents a l’hivern.

Finca Penya

FINCA DE PENYA

Antiga finca arrossera, que actualment és una Reserva de Fauna per a espècies con el gall de canyar, la tortuga de marjal, el samaruc o el fumarell.

Zona conreu arròs

L’ARRÒS

Zona de conreu de l’aròs al terme de la Llosa. Destaca per la convivència de la fauna associada a les zones humides i pel seu paisatge.

Assagadors

ASSAGADORS

Antigues rutes de ramat que conecten els pobles de la Vall de Segó amb la mar. Van paral·lels a les séquies, que mitjançant les goles desaigüen en la mar.

Saladars

SALADARS

Espais entre la platja i la marjal on trobem espècies molt específiques adaptades a la sal. Cal destacar-ne les espècies de limòniums i soses.

Posa el punter del ratolí sobre les icones de l’ull i descobreix nous continguts