Les zones humides

Les zones humides

Les zones humides són espais on l´aigua dolça és el seu element fonamental. I d´ací sorgeix tota la vida animal i vegetal. Trobem zones humides a llocs on la capa freàtica està molt a prop  de la terra  i crea làmines d´aigua. Són ecosistemes  que retenen molts nutrients  el que els proporciona una gran capacitat de transformació i regeneració.

Les zones humides formen part de l´infraestructura natural de la nostra geografia mediterrània, i com a tals desenvolupen funcions ecològiques fonamentals com la protecció davant tempestes o avingudes d´aigua, eviten la salinització interior, controlen la càrrega i descàrrega dels aqüífers i permeten la depuració de l´aigua.

A més són espais molt rics biològicament, el que les converteix en un bon recurs per l´agricultura, la pesca, l´extracció de torba o de sal. Sense s´oblidar la importància de la seua biodiversitat, també és un gran recurs per al gaudi humà.

photo

Evolució del paisatge

photo

Un fràgil equilibri