Fràgil equilibri

Les marjals són espais naturals que des del segle xix han sofert una forta pressió antròpica. De vegades oblidem que les persones som un element més en aquest conjunt que anomenem natura.

La natura és un sistema molt complex format per molts elements, tots ells imprescindibles. De ma- nera que qualsevol alteració, qualsevol mancança o preponde- rància d’algun d’ells pot trencar l’equilibri en què vivim.

Per poder continuar aprofitant els recursos cal mantindre aquest equilibri. Hem de ser conscients que la conservació de la natura és la base de la nostra supervivència.

Posa el punter del ratolí sobre les zones marcades i descobreix nous continguts