Distribució de l’aigua a la marjal d’Almenara

Una de les parts més interessants del patrimoni de la marjal d’Almenara és el sistema de sèquies i canals que distribueix l’aigua pel seu territori. Contràriament al que es puga pensar, aquestes infraestructures no tenen únicament la funció de distribuir l’aigua de reg, sinó també de drenatge a les terres on la capa freàtica està més alta (les terres d’arròs i les terres de marjal).

A la zona sud de la marjal trobem dues xarxes creades en temps medieval que responen a la geografia de dos sistemes hídrics. Per una banda, les aigües provinents de la Font de Quart, de les seues fonts i ullals, i per altra les aigües provinents del Palància que, mitjançant la Séquia Major de Sagunt arribaven a Canet i Almardà per a desembocar a la Gola de l’Estany de Quartell.

Aquesta xarxa de séquies ha sigut durant molt de temps el nostre riu on es desenvolupava la vida de plantes i animals aquàtics, alhora que ha creat un vast patrimoni cultural basat en totes les infraestructures hidràuliques lligades. Per això es tracta d’un patrimoni que hem de conservar en vida, mantenint el seu ús que no és altre que el pas de l’aigua fins arribar a la mar.

La roda de molí